woensdag 4 augustus 2010

Liefde is

~Zolang de mens bestaat, zolang is de liefde niet begrepen. Dit omdat er nog altijd uiteenlopende beschrijvingen te zien zijn over dit onderwerp. Er in woord en tekst, altijd een benadering naar het onbegrepene wordt gemaakt.
Ook ik heb me de kop gebroken, en heb een benadering die in ieder geval in zijn eigen zeggen waterdicht is~

~Natuurlijk is liefde een mooie ervaring, maar om tot de kern te komen moet je het totaal, loslaten. Als liefde de uitkomst is van, wat is van dan? Ik ben deductief en inductief te werk gegaan. Van simpele algemeenheden, naar het complexere, en terug. In vergelijking gaan we dieper. En vanuit het diepe, verklaren we het gewone~

~pijn is pijn kun je zeggen, maar we weten nu dat pijn in het brein wordt gemaakt. Het is een waarschuwingssignaal. We hebben emotionele pijn, maar ook vreugd. Wil dat dan zeggen dat het omgekeerde van vreugd die pijn is, of het uitblijven daarvan? Nee. Mag ik jou lezer uitnodigen mijn volgende verklaring voor de liefde grondig door te lezen? Veel plezier!~

Mensen die wanhopig zijn over de toekomst, zeggen vaak uit protest; ’liefde overwint’, met of zonder ‘alles’
Vraag me af wat dan die rol van liefde meer is dan die van emotionele kwelgeest.
Liefde voelt goed, dat staat buiten kijf. Maar de claim dat het alles overwint gaat me wat ver. Hoe bedoelen ze dat dan? Liefde overwint?
In de zin dat die liefde als een leger over de wereld trekt, dus van mens op mens, slechts het juiste voorbeeld volstaat? Of moeten we denken aan een tweestrijd, tussen het kwaad en de liefde. De liefde als toonbare schoonheid die doorschemert in het donkere gezicht van haat?
Nog een mogelijkheid; ‘liefde overwint alles’ maar nu gezien vanuit de eerste persoon. Wie liefde in zich heeft of deelt die kan erge tegenslagen hebben. Alles zegt men, dus, als je maar veel lief hebt, ben je tegen alles bestand. De functie die neutraliseert. Dit is waanzin. Een simpel voorbeeld; je verliest een dierbare. Hup, we voelen ons rot. Deze is afgekeurd.
Als liefde het antwoord is op alles, hoe wil je dit toepassen? Eerst moeten we weten wat liefde is. Hoe ontstaat het, waar komt het vandaan en hoe gedraagt het zich?
Over wat voor liefde praten we eigenlijk? Liefde voor het leven en de natuur, liefde voor een partner, voor spullen? Deze diversiteit leent zich te denken dat het gevoel liefde, gewoon een overvloed aan lekker gevoel is dat zich laat vertalen voor welke voorkeur van de persoon in kwestie dan ook. Liefde als algemeen goed, dat zich laat projecteren. Zeg maar de reserve vreugde die een extra dimensie kan geven aan secundaire zaken. Niet primair, want dat is zorgen dat je in leven blijft en eten hebt en onderdak. En ja, zodra die drie dingen goed geregeld zijn, en je voelt je lichamelijk goed, en alles gaat je voor de wind, dan heb je een hoop liefde zou je denken. Maar zo werkt het niet helemaal.
Liefde is een investering. Of het nu om een auto gaat, een pasgeboren lam, je aanstaande of huidige echtgenoot. Het maakt de beleving intenser. Het liefdessausje erover en we hebben te maken met een meer intensieve emotionele betrokkenheid. Dit in stand houden is belangrijk, en raak je het kwijt, was alles voor niets. Liefde is gezond, mits goed besteed. Wij mensen zijn graag betrokken bij alles en nog wat. Hechten ons als bloedzuigers vast. Wie nergens geen betrekkingen heeft,((wie zich nergens toe getrokken voelt)) leeft niet. Intensiveren die handel! Hoe intenser de beleving, te meer voelen wij ons betrokken. ((betrokkenheid en intentie hangen nauw samen))We maken ergens deel van uit. Deel uit maken van iemands leven, naast het jouwe, deel uitmaken van het leven van de hond, van het kerkgenootschap.
Met de minste moeite, veel betrokkenheid, dat is de kunst!

Ik houd van het regenwoud, echt waar. Maar door alle kaalkap vreet ik me alleen op. Ergernissen zijn mijn beloning! De beelden en foto’s die ik ervan zag, schiepen de fantasie waarin ik mijzelf daar kon zien leven. In vrijheid, weg van deze drukke wereld. Ik heb mijn hoop toen gevestigd, en een voorliefde werd geboren. Door mijn voorliefde voor het tropische regenwoud, ben ik emotioneel gehecht geraakt, en daardoor nu extra kwetsbaar. Al zou ik erheen gaan, dan merk ik niets van de houtkap in de mij daar omringende omgeving. Dan trek ik profijt. Helaas, niet helemaal waar. Door zo’n ervaring is de kans dat je nog sterker gehecht raakt zeer waarschijnlijk. De kaalkap zou me van binnen opvreten voor weet ik hoelang.
Liefde, liefhebben, ze dragen grote consequenties met zich mee. Er zitten belangen aan vast. En dan die uitspraak; ‘liefde overwint alles’ Ik moet dan altijd even denken. Deed de situatie zich voor dat iedereen vol liefde in het leven stond, dan hadden we te maken met één grote belangenverstrengeling. Er valt niets meer op te eisen, er is niets meer origineel, want iedereen houdt van dat lam, van jou, van zijn buur. Waarvoor zou je nog je best doen?
Liefde is een inzicht, een soort voorspelling van de toekomst. Zodra we een situatie hebben ingeschat, kunnen we op de troost verheugen die in de toekomst voor ons ligt.. En dan kijken hoe het uitpakt. Het is een soort gokspel. Wij mensen zijn gevoelig voor gokken, misschien omdat we ons hele leven niets anders doen dan inschatten en afwachten. Ondertussen meeleven. Dat is waar het om gaat. Liefde is meeleven.

Liefde is geen woord als hoedanigheid. Liefde is eerder een proces. Het geeft een betrokkenheid aan. Tevens is het een bepaalde verwachting, immers, een proces werkt een kant op. Liefde is het gevolg uit de vertrouwde gang met dat proces, waarvan de toekomstperspectieven gunstig in het oog liggen. Hoe groter de verwachting, des te meer liefde je ervaart.
We nemen soms ook gokjes, en dat is net zo verslavend als echt gokken. Dit heet ‘gevoelsgokken’ soms een enorme boost, dan een naderende depressie.
De betrokkenheid ten aanzien van liefde als hoedanigheid, is de connectie met het nog uit te voeren idee. Liefde is nooit zonder betrokkenheid, dus hebben we een bedoeling. We willen er iets mee. Nu of ooit.

Maar hoe kunnen mensen denken dat liefde “alles” overwint. Wat willen ze, en wat verwachten ze? Waarom zou liefde overwinnen? Het heeft hier niets te zoeken. Liefde is onderwerp van het innerlijke bevrediging proces. Het is geen kolonel of maarschalk die je tijdens een strijd in kunt zetten. Daarom zou je de vraag helemaal niet moeten stellen, of liefde wel of niet overwinnen zal. Zo stel je eisen aan iets wat daarvoor geen betekenis of functie heeft.
Vanuit dit oogpunt wordt liefde dus wel gezien als inzetbare strijdmakker, en wordt het hele fenomeen ‘liefde’ verkeerd begrepen.
Goede start voor een betere wereld!
Liefde is in zijn gedaante iets wat continue en op gelijkmatig niveau aanwezig is. Zolang er mensen zijn, zolang zijn er wensen, zolang is er verlangen naar betrokkenheid, en vreugde. Die verwezenlijk je door datgene te intensiveren waar de verwachting hoog is.
Vreugde is de prijs voor winnen, het is de beloning van ons lichaam, hoewel tijdelijk van aard, toch zeer welkom.

Vreugde, al of niet in de vorm van troost, die zoek je niet, die genereer je!


het begint niet met liefde, liefde is de uitkomst van die hele som
*liefde is het proces, dat al in gang is gezet
*uit een berekening, met zijn verwachting. heeft alles te maken met kansen zien
liefde is vrij vertaald, de wisselwerking tussen de blije verwachting en de betrokkenheid in het proces

*ben nu zover dat ik kan zeggen; 'liefde is een schijnvreugde'

*omdat het gevoel geen beloning is, immers, het is in een proces, en er is niets zeker en klaar.
Liefde duurt lang, en voelt goed, en kan daardoor geen afgeleide zijn van enig resultaat, tenzij het die terugkoppeling is van het gaandeweg proces. Maar nu vergeten we het doel.
Liefde staat niet los van het doel, maar het doel kan zich verschuiven.
De grens verleggen.

Relatie; heel verliefd, alle aandacht gaat erheen! Meestal dromen van de twee samen.= doel, toekomst perspectief. Plus verwachting!
Mooie Verwachting>> hoop>> planning?>>Betrokkenheid>>

Liefde is niet eerst, en dan de betrokkenheid, liefde komt als laatst. Liefde ontstaat pas als alle andere dingen eraan vooraf zijn gegaan.


* Dan blijft er 1 ding over, liefde is een schijnvreugde. Daarom kan je jezelf zo verraden voelen na een mislukte relatie!
* * Zolang de blije verwachting stand houdt, is liefde zijn afspiegeling.**


>>bewijs zoeken dat liefde in direct verband staat met betrokkenheid.
>>met planning

“Liefde is een terugkoppeling van intensiteit vergrotend vermogen, vergaart uit de blije verwachting van een op de toekomst gericht planningsmodel, met als doel een nog grotere betrokkenheid te creëren ”

Dit alles is afhankelijk van het vertrouwen in dat plan. Daarom is Liefde vertrouwen afhankelijk. Daarvoor moeten we gokken, omdat we geen enkele garanties hebben.

Zo niet? Dan zou liefde nooit toekomstgericht zijn. Maar dat is onmogelijk. Een liefde koester je met dromen en fijne gedachten., Gedachten zijn creatief en maken nieuwe beelden. Die beelden maken ons nieuwsgierig, met als gevolg, we stellen die ideeën mogelijk als nieuw doel! Dat kan alleen in de toekomst liggen!

Paradox= ze kan nooit garantie bieden,
om de intensiteit van datgene te versterken waar de liefde op gericht is.

waarom zoeken we naar betrokkenheid?
Antwoord: “vergroting van de kans om mee te delen in vreugde momenten.

Wat doet een vreugde moment?

Antwoord;
bevestiging “getting on the right track?”
maken ons lichaam gezond?
vergroot liefde gevoel (terugkoppeling, zou het eigenlijk moeten verkleinen!!)

-liefde is de hoge inzet, vreugde verlaagt deze. Omdat vreugde de climax is van liefde.
Liefde is ; ‘het geïntensiveerde’ gelijk het risico.
Liefde is kwetsbaar, vreugde is immuun.
Liefde kan vermoord worden, vreugde kan slechts afnemen.
Vreugde is de lont, op de mooie roze liefdes bom.

Vraag; is liefde een ander soort vreugde? Een dieper werkend kalmeringsmiddel?
Veiligheid?
Troost?
Partner liefde/ materiële liefde?
Liefde die pijn en depressie kan induceren...= geen liefde?
De neutrale onafhankelijke vreugde vs de afhankelijke liefde

*****************************************************
Nieuwste wetenschappelijke bevinding!! 28 juni 2012

Researchers have identified the areas in the brain that interpret love and desire. According to co-author of the study, Jim Pfaus, "We didn't know what to expect -- the two could have ended up being completely separate. It turns out that love and desire activate specific but related areas in the brain." These two areas have been identified as the insula and the striatum. The insula is part of the cerebral cortex located between the temporal and the frontal lobes. The striatum is found in the forebrain.
The study revealed that love and desire influence different areas of the striatum. Things that are pleasurable, such as sex and food, stimulate areas of the striatum associated with desire. The area of the brain that interprets love however, is associated with the areas that interpret and link reward and pleasure with value. The researchers state that this area of the striatum is also involved in drug addiction.
************************************************************************
Liefde en "desire"(VERLANGEN) = IN DE TOEKMST, "..EEN OP DE TOEKOMST GERICHT PLANNINGSMODEL...  en dan >>> REWARD, = VREUGDE, DE CLIMAX VAN LIEFDE.

WAS MIJN THEORIE GOED VOORSPELD!!! :)  :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Kritisch = analytisch